rosito_o@abv.bg  |  +359898987667
Follow us :-

ЦВЕТОЛЕЧЕНИЕ НА Д-Р БАХ

aroma2„ БОЛЕСТТА НЕ Е НАКАЗАНИЕ ИЛИ ЖЕСТОКОСТ, А ПРОСТО СРЕДСТВО, С КОЕТО ДУШАТА НИ ПОКАЗВА НАШИТЕ ГРЕШКИ И НИ ПРЕДПАЗВА ОТ ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ ВРЕДИ ЗА ДА НИ ВЪРНЕ КЪМ ИСТИНАТА И СВЕТЛИНАТА, ОТ КОИТО НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТКЛОНЯВАМЕ.“
ЕДУАРД БАХ
Тези слова са актуални и днес и намират все по-широко признание. През 1934 година Д-р Бах обясни по следния начин действието на своите есенции от цветя: „Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща, те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие“
Едуард Бах – доктор по философия и медицина е необикновена личност, лекар от най-висока класа, притежаващ дарбата на екстрасензорната перцепция. Разбирайки, че характера, начина на живот и емоционалното състояние на човека често са основна причина за заболяванията, той отначало се обръща към хомеопатията. Но тъй като използваният в хомеопатията отрицателен принцип на лечение не му е допадал той продължава изследванията си извън хомеопатичните рамки като търси прост начин за освобождаване на целебната сила на растенията.
„БОЛЕСТИТЕ СА ФИЗИЧЕСКИ СИМПТОМИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДУШЕВНИ СЪСТОЯНИЯ И ПРЕДИ ДА СЕ РАЗБОЛЕЕ ДАДЕН ОРГАН СЕ РАЗБОЛЯВА ЛИЧНОСТТА ЧРЕЗ ЕМОЦИИТЕ СИ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТЯЛОТО. ЗАТОВА, АКО ИСКАМЕ ДА РАБОТИМ ВЪРХУ ИСТИНСКАТА ПРИЧИНА ЗА БОЛЕСТТА, ТРЯБВА ДА ХАРМОНИЗИРАМЕ ТЕЗИ ЕМОЦИИ“
ЕДУАРД БАХ
Лечението с цветя е познато от много дълбока древност. В древен Китай са забелязали, че в цветовете се натрупва определена енергия, която е възходяща. Енергията първо е в корена, после в стеблото и цвета и накрая отива в плода. Китайците са правили паралел между цветята и душевното състояние на човека. Едно растение преди да разцъфти е в напрежение, в недоволство и в дискомфорт. Когато разцъфти то се успокоява и е в хармония. Лечението с цветя е било познато и на келтите. Те са имали жреци, наречени друиди, които са имали много силна връзка с природата и са създали т.нар. дървесна терапия. Смятали са, че всяко дърво е живо, има характер и допринася за определени качества в човека. Най-старият писмен документ за използването на цветята датира от 16 век и принадлежи на европейския лекар и мистик Парацелз, който е използвал цветни есенции за да лекува емоционални разстройства.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦВЕТОТЕРАПИЯТА:
Това е система за лечение с цветя, която лекува емоционалните, менталните и духовните състояния, които са в основата на заболяването.
Представям ви откъс от книгата на Канди Хиленбанд – „Цветолечението на Д-р Едуард Бах“ ,от който ще разберете как д-р Бах стига до идеята за създаването на цветната терапия и каква е същността на цветолечението.

Ето какво е наблюдавал д-р Бах:
Д-р Бах е забелязал, че едно и също лечение действа по различен начин върху пациенти с едни и същи заболявания, докато близки по характер пациенти реагират сходно на процеса на лечение, дори и да става въпрос за съвсем различни болести и лекарства. Така той стигнал до извода, че личността на пациента е по-важна от лечението на телесните симптоми. Освен това той забелязал, че лечебният процес често е болезнен и има само временни резултати. Това го довело до убеждението, че истинското лечение трябва да бъде меко, безболезнено и благоприятно. Въз основа на собствения си опит с опасна за живота болест той направил много важно откритие. През 1917 г. му била поставена диагноза бързо развиващ се рак и са му давали 3 месеца живот. Той знаел, че напрегнатата му работа, недостатъчният сън и емоционалното напрежение също спомагат за това. Но за учудване на всички, той започнал забележимо да се оправя. От състоянието му го извадила огромната необходимост да изпълни онова, което смятал за своя мисия в живота. Въз основа на собствения си опит той разбрал, че всепоглъщащият интерес, силната любов, ясната цел в живота са основните фактори, които ни носят щастие на земята.

Работата на д-р Бах като бактериолог
Дълги години той е експериментирал с различни методи на лечение. Известно време се занимавал с бактериология и създал серия от ваксини, изработени от чревни бактерии, с които много успешно лекувал някои хронични заболявания. Но все още бил неудовлетворен,защото не искал да използва игли или болестотворни препарати, за да лекува хората.

Работата на д-р Бах като хомеопат
Запознанството на д-р Бах с хомеопатията го придвижило крачка напред. През 1919 г. той работел като патолог и бактериолог в Лондонската хомеопатична болница. Там се запознал с трудовете на Ханеман, създателя на хомеопатията. Д-р Бах бил силно повлиян от труда на Ханеман „Органон“. В него той открил онова, което за него било основен принцип на истинското лечение: ЛЕКУВАЙ БОЛНИЯ, НЕ БОЛЕСТТА.
Самият Д-р Бах вярвал в това от дълго време и бил много развълнуван, когато узнал, че много от идеите на Ханеман съвпадат с неговите собствени. И така, принципът, че трябва да се лекува не болестта, а пациента, заляга в основата на новата лечебна система.

Нозодите
Вдъхновен от хомеопатията, Бах преобразувал ваксините си в орални лекарства, наречени нозоди. Тези седем орални ваксини се приготвяли по хомеопатичен начин от седем групи бактерии и също както ваксините се използвали за лечение на хронични заболявания. Д-р Бах открил, че седемте групи бактерии съвпадат със седем различни човешки типове. Когато лекувал пациентите си с нозодите въз основа на личния им темперамент, той получавал отлични резултати. Този метод на диагностициране му допадал повече от всички други, тъй като предписвал лечението в съответствие по-скоро с характера на пациента, а не с физическите симптоми, и така спестявал на хората неудобството и тревогите с медицинските изследвания, които той никога не е харесвал. Нозодите били много ефикасни. Всъщност те и до днес се използват в хомеопатията и са известни като “нозодите на д-р Бах”. Но въпреки постигнатите успехи, самият той все още бил недоволен от това лечение. Макар че нозодите се приготвяли по хомеопатичен начин, все пак не му допадала идеята едно лекарство да се изработва от болестотворен продукт. Затова той се отдръпнал от хомеопатията или, както сам казва, решил да направи още една крачка напред. Д-р Бах смятал, че хомеопатичният принцип „подобното се лекува чрез подобно“ или „болестта се лекува с болест“ не е истински природосъобразен и затова решил да потърси на мястото на нозодите нещо наистина безопасно и просто.spa29

Изцеляващата сила на природата

Той силно вярвал, че истинското лечение не може да се открие в лабораториите, а сред природата и затова изоставил медицинската си практика, за да търси сред поляните и горите една по-проста и по-естествена лечебна система.

ВЪЗГЛЕДИТЕ НА Д-Р БАХ ЗА БОЛЕСТТА
В резултат от изследванията си д-р Бах развива много интересна теория за болестта. Той смята, че тя е физическо отражение на недостига на „лекотата“ в нас (игра на думи: на английски болест е disease, като д-р Бах разделя думата на dis-без и ease-лекота); това е знак, че съществува дисхармония между нашия вътрешен (или духовен) Аз и нашите емоции и отношение към живота (или изразяването на личността).
Той смята, че тези отрицателни емоционални нагласи често са причината за физическите болести и щом като вече се е появила болестта, тя ще помогне на пациента да осъзнае преди всичко погрешната си емоционална нагласа. Д-р Бах разбира, че няма толкова голямо значение  каква е болестта, че от лечение се нуждае не толкова физическата болест, а тъкмо емоционалното състояние.
След като открива новата лечебна система, д-р Бах изоставя ортодоксалната медицина и започва да използва само есенциите в практиката си, като постига наистина забележителни резултати.
Той открива, че болестите и симптомите, които са лекувани с есенциите, наистина се излекуват напълно и никога повече не се появяват, както се случва при ортодоксалното лечение. И така, неговата философия на лечението може да бъде изразена с известната му днес фраза: „Лекувай пациента, не болестта, причината, не следствието“.
Той казва нещо наистина важно, което си струва да се отбележи – че всеки трябва да открие онова, което наистина обича да прави и да започне да го прави, независимо дали този човек е лекар, градинар, чистачка или майка, която се грижи за децата си. Д-р Бах вярва, че хората са нещастни и/или болни, защото не намират или не реализират своята цел в живота, а тази цел означава за правим онова, което обичаме и умеем да правим. Мисля, че тук има много мъдрост и истина. Освен това е изключително просто.

Цел на лечението
Следователно, целта на есенциите е да ни помогне да излекуваме негативните си емоционални състояния. Те действат, като ни изпълват с положителни качества, а не като изтласкват отрицателните нагласи.

Много важен аспект на лечението
Лечението има за цел да ни помогне да разберем какви са емоционалните ни проблеми, но това не е най-главното. Не бива да се вкопчваме в емоционалния си проблем или да бъдем обсебени от него, или да се борим с него и да се опитаме да го победим. Психотерапията използва главно този метод и може би тъкмо затова тя постига твърде слаби резултати или ако ги постигне, те не траят дълго. Миналото отново изплува, човек отново е притиснат от старите си проблеми и нещата отново и отново се повтарят. Разбира се, психотерапията подхожда към пациента съвсем добронамерено, защото цели да промени нагласата му, но тя се фокусира върху проблема, затова  в повечето случаи не успява да го отстрани.

Да внесем светлина в мрака
Много от мъдрите духовни учители казват, че не можем да победим мрака с още мрак, че ще  успеем да надмогнем тъмнината и негативното в нас и в другите, ако осветим мрака със светлина. Точно по този начин действат Баховите есенции.
Например, ако изпитвате омраза към някого, най-напред установете, че изпитвате подобно чувство, като бъдете откровени със себе си, но не се фиксирайте върху това и не се обвинявайте, че сте  лош човек. Вземете есенцията Джел(Holly), която лекува емоционалното състояние омраза, след което се съсредоточете върху неговата вибрация любов. Няма нужда да се борите с омразата, защото есенцията Джел(Holly) ще ви изпълни с любов. Можете да подпомогнете действието й, като използвате позитивно внушение, докато я вземате – напр. „изпълнен съм с любов“ или нещо подобно.
Качеството на есенцията Джел(Holly) не е омразата, а любовта. Тя е подбрана въз основа на вашето чувство на омраза, но не съдържа нищо от него в себе си. Есенциите са като течни положителни самовнушения. Много е важно да разберете този основен принцип.

ТАБЛИЦАТА НА ЕСЕНЦИИТЕ С ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА:

 

Есенция

Отрицателно състояние

Положително състояние

Агримония

Agrimony

Умствено напрежение и мъка, скрити зад весела маска. Избягва емоционалната болка.

Честен към емоциите си. Вътрешен мир.

Трепетлика

Aspen

Неясни страхове и предчувствия с неизвестен източник. Подсъзнателна тревожност.

Безстрашие и вяра.

Бук

Beech

Нетолерантност,критичност, перфекционизъм. Съди другите.

Съчувствие и толерантност. Приема другите.

Червен

кантарион

Centaury

Слаба воля, лесно се влияе, не се грижи за себе си. “Изтривалка” на хората.

Самоопределение и отстояване на себе си. Вътрешна сила.

Цератостигма

Cerato

Не вярва в себе си, съмнява се в решенията си, несигурен. Търси съвет от хората.

Вътрешно знание (интуиция) и себеувереност.

Джанка

Cherry Plum

Страх от умствен/емоционален срив и загуба на контрол. Отчаяние и деструктивни импулси..

Душевно спокойствие. Осланя се на Бог и Божественото.

Пъпка от конски кестен

Chestnut Bud

Повтаря грешките си и не се учи от опита си. Повтаря едно и също поведение и навици.

Разчупва старите навици. Усвоява уроците на живота. Мъдрост.

Цикория

Chicory

Идеализъм, фантазии, разсеяност, незаинтересованост, бягство от света.

Творчески идеализъм. Вдъхновява се от реалния живот.

Дива ябълка

Crab Apple

Нехаресване на себе си, отвращение от себе си. Педант и чистник.

Есенция за пречистване.приема себе си и се вижда в реална светлина.

Бряст

Elm

Претоварен със задължения. Временно отчаяние и несправяне с работата.

Увереност в себе си и сигурност, че ще се справи със задълженията си.

Горчивка

Gentian

Обезкуражаване след неуспех. Реактивна депресия и съмнения.

Вяра и настойчивост въпреки трудностите.

Улекс

Gorse

Дълбоко отчаяние, безнадеждност и примирение. Хронично заболяване.

Нова надежда, вяра и оптимизъм. Възстановяване.

Калуна

Heather

Загриженост за себе си, “център на света”, непрестанно говори. “Нуждаещото се дете”.

Емоционална удовлетвореност, състрадание към другите.

Джел

Holly

Омраза, ревност, завист, подозрителност, гняв и изолация.

Любов. Състрадание и отворено сърце. Най-силният лечебен еликсир..

Нокът

Honeysuckle

Живее с миналото, съжалява за миналото, носталгия и мъка по дома.

Скъсва с миналото и продължава напред. Емоционално освобождение.

Габър

Hornbeam

Умствено и физическо изтощение. Умора и досада от ежедневието.

Връщане на силите, ентусиазъм и енергия.

Слабонога

Impatiens

Нетърпение, раздразнителност, фрустрация и изключително умствено напрежение.

Търпение, приемане и любезност.

Лиственица

Larch

Недостатъчна увереност. Очаква да се провали. Чувство за малоценност.

Увереност в себе си, спонтанност и творческо себеизразяване.

Мимулус

Mimulus

Страх и тревожност от известен източник. Срамежливост и плахост. Интроверт.

Храброст и самоувереност.

Синап

Mustard

Неочаквана и необяснима черна депресия. Силно отчаяние и мъка.

Радост и вътрешен покой. Мир и присъствие на духа.

Дъб

Oak

Депресия поради претоварване с работа. Не проявява гъвкавост в борбата с трудностите.

Възвръща силата и стабилността си. Приема границите на възможностите си. Знае кога да отстъпи.

Маслина

Olive

Крайно изтощение след продължителна борба. Непрекъснат стрес. Възстановяване след боледуване.

Възстановяване и подмладяване. Енергия и подхранване.

Бор

Pine

Вина, самообвинение, самокритичност. Съжаление и угризения.

Прощава си и приема себе си.

Червен конски кестен

Red Chestnut

Прекомерен страх, загриженост и тревога за другите, специално за онези, които обича.

Вътрешен мир. Вяра в нормалния ход на живота. Обективен в грижите си за другите.

Желтак

Rock Rose

Шок, ужас, паника и изключителен страх. Нощни кошмари. Остра криза.

Превъзмогва себе си. Непоколебим пред опасността. Храброст.

Изворна вода

Rock Water

Самоотричане, саможертва, строг към себе си. Суровост и твърдост.

Гъвкавост и вътрешна свобода. Отворен за чувствата си.

Хрущялка

Scleranthus

Несигурност, колебание, не може да вземе решение. Липса на равновесие.

Равновесие и устойчивост. Решителност и вътрешна сигурност.

Гарвански лук

Star of Bethlehem

Умствен/физически шок. Скорошна или отдавнашна травма.

Мир и покой. Успокоение и изцеление. Пробуждане и преориентиране.

Сладък кес-тен Sweet

Chestnut

Изключителна умствена депресия и отчаяние. “Тъмната нощ на душата”.

Сила и кураж. Вяра в себе си.

Върбинка

Vervain

Напрегнатост, стрес, свръхентусиазъм. Екстремизъм и фанатизъм.

Умереност и толерантност. Самодисциплина и въздържане.

Лоза

Vine

Властен, безмилостен и непреклонен. Амбициозен и тираничен. Агресивност.

Положителни лидерски качества. Толерантност и безкористно служене. Смирение.

Орех

Walnut

Промени в живота. Свръхчувствителност към влияния и идеи. “Разбивач на стари връзки”.

Свобода и кураж да следва пътя си. Скъсва с миналото.

Блатна перушина

Water Violet

Гордост, надменност, резервираност и напрегнатост. Схващания на тялото.

Способност да сподели способностите си с другите. Любезност и състрадание.

Бял кестен

White Chestnut

Тревоги. Води въображаеми спорове. Непрекъснати нежелани мисли. Умът се върти около едно и също нещо.

Умствен покой и тишина. Яснота и вътрешен мир.

Див овес

Wild Oat

Не е сигурен за посоката в живота си. Неудовлетвореност и усещане за нереализиране на себе си.

Усеща, че осъществява призванието и целите си. Изразява вътрешните си подтици. Себереализация.

Шипка

Wild Rose

Апатия и застой. Отрицателна нагласа. Предал се е.

Жизненост, интерес към живота и радост от живота. Вътрешна мотивация.

Върба

Willow

Обида и горчивина. Обвинява другите. Отрицателни и деструктивни мисли.

Прошка. Приема личните си отговорности. Положителни мисли, оптимизъм и вяра.

Капки за спешна помощ

Rescue Remedy

Комбинация от 5 есенции за извънредни ситуации, злополука, шок, травма (краткотрайна или дълбоко заседнала), паника и безсъзнание. При всички случаи на силен стрес.

Покой и стабилност при критични ситуации или силен стрес.