rosito_o@abv.bg  |  +359898987667
Follow us :-

БОУЕН ТЕРАПИЯ

BowenТехниката Боуен внася една от най-задълбочените терапевтични концепции в света днес. Тя се основава на теорията, че щом веднъж се постигне цялостна релаксация на тялото, започва процес на възстановяване на неговото равновесие и хармония, посредством присъщите му вътрешна способност да се справя само с всеки проблем, било той на физическо или психическо ниво.
Техниката Боуен е уникална форма на нервно-мускулно възстановяване. Тя въздейства не само чрез нервната система, но и чрез лимфната и кръвоносната системи. Известна е с ефективността си не само при проблеми на опорно-двигателния апарат, но и при заболявания на вътрешните органи, както и с намаляване на времето за възстановяване.
Техниката Боуен е напълно нова концепция за лечение на тялото. Тя нито произлиза, нито прилича на която и да е друга терапевтична модалност и среща одобрението и на традиционната и на алтернативната и на съпътстващата медицина навсякъде по света като връх на грижите за човешкото здраве!
МЕХАНИЗМИ НА ДЕЙСТВИЕ
Има няколко теории за това как работи техниката Боуен. Една от тях предлага, че движението Боуен стимулира проприорецепторите, представляващи сетивни влакна в края на периферната нервна система. Това подтиква тялото да се пренастрои и да се върне към естественото си състояние на здраве. Проприорецепторите осигуряват възприемането на положението и движението на тялото в пространството и са разположени в съединителната тъкан, в мускулите, сухожилията, ставните връзки и фасциите. Един от тях нонцицепторът играе важна роля за ефективността на лечението Боуен. Нонцицепторите са особено чувствителни към вредните, нездравословни влияния, които са или потенциална заплаха за телесната тъкан, или активно и вредят. Те понякога се наричат рецептори на болката, макар че терминът е подвеждащ, тъй като болката се схваща като такава в по-високите нива на мозъка. Нонцицептори се намират в повечето тъкани на тялото, но са преобладаващи във фасцията, една ципа от фиброзна тъкан, която обвива, обгражда и поддържа мускулите, тъканите и другите органи на тялото. Фасцията създава пространство между мускулните групи, отделните мускули и отделните мускулни влакна чак до микроскопско ниво, позволявайки оптимално и  здравословно движение на течностите към всички мускули и стави.
Когато тялото получи нараняване, например счупен пръст на крака, нонцицепторите изпращат рефлекторен сигнал със скорост 70-120м/сек. По отвеждащите влакна до таламуса, намиращ се в мозъка тази информация се обработва от мозъчната кора и по различни нервни влакна се изпраща обратно до травмираното място за да започне оздравителен процес, чрез контракция на мускулите и предизвикване на възпаление в зоната.
Ако болката продължава за дълъг период, фасцията остава свита за да предпази болезнената част от тялото, причинявайки дисфункция или ограничаване на движението на заобикалящата тъкан. Даже когато костта е заздравяла ние продължаваме да накуцваме, често защото фасцията ограничава движението, оставайки в същото натегнато състояние.
С всяко движение Боуен фасцията се раздвижва, но не се отделя насилствено. Когато слепването се освободи и съединителната тъкан омекне и се отдръпне фасцията намалява напрежението си. Тогава мускулно-скелетните структури увеличават обема си на движение и започват да използват своя пълен потенциал. В допълнение нервите, кръвоносните съдове и лимфните възли, намиращи се в тази освободена тъкан вече функционират по-добре.
Премерените движения Боуен разтягат колагеновите фибри и променят формата на съединителните тъкани. По този начин се стимулират нонцицепторите във фасцията и съединителната тъкан да предадат, посредством централната нервна система импулси до мозъчната кора, която разпознавайки ги инициира оздравителен процес. Посредством еферентните нервни влакна се предава съобщение да се спре възпалението и да се отпуснат мускулните фибри и съединителните тъкани.
ЕДНО АЛТЕРНАТИВНО ОБЯСНЕНИЕ
ДВИЖЕНИЕТО БОУЕН АКТИВИРА СЛЕДНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ:
СТРЕЧ РЕФЛЕКС – Повечето движения Боуен се правят или в началните или в крайните залавни места на мускулите, или в мускулното тяло, където се намират рецепторите на Голджи. Те информират нервната система за състоянието на напрежение, удължаване или скъсяване на мускулно-сухожилната тъкан. Тези рецептори се стимулират по време на провокирането и претъркалянето при движението Боуен. В случай на неврорефлекторни механизми от типа болка-мускул-спазъм ние можем да пресечем тази порочен кръг чрез промяна на стимула, получаван от нервната система.
СТАВНИ ПРОПРИОРЕЦЕПТОРИ – Всички движения направени около една става директно въздействат на ставата, капсулата и ставните връзки, които са богато инервирани с проприорецептори. Отново ще се получи стимул от нервната система, започващ стимулиране на нормализирането на функцията на ставата, без нужда от силови манипулации.
ФАСЦИИ – Всяко движение Боуен се прави на нивото на повърхностната фасция и влияе на връзката между фасцията и нерва, мускула или сухожилието, които се мобилизират. Фасцията играе важна роля в мускулната координация, стойката на тялото и общата структурна и функционална цялост. В случай на нараняване всички те ще са негативно повлияни, защото фасцията се втвърдява, свива, усуква и дехидратира. Обикновено като резултат от сеансите се забелязва разхлабване на тъканните сраствания и подобряване на стойката и подвижността на тялото, без груби намеси и разтягания.
ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНОСТ НА ТЪКАНИТЕ – На мястото на стимулацията се освобождава електричен заряд. При техниката Боуен пиезоелектричният потенциал е по-голям, защото движенията се правят напряко на колагеновите влакна. Като се освобождава фасцията се подобрява подвижността на тъканите и циркулацията на кръв и лимфа.
СОЛИТОН ВЪЛНИ – При болест вибрацията на екстрацелуларния матрикс също се променя и става патогенна. Движението Боуен създава вълна в матрикса, която е в състояние да задържа дълго енергийния си потенциал и която изчиствайки патогенния резонанс връща вибрационния модел на баланс и хармония.
БАЛАНСИРАНЕ НА ВЕГЕТАТИВНАТА НЕРВНА СИСТЕМА – Може би своя най-дълбок и важен ефект техниката Боуен има точно тук, където се управляват механизмите за самолекуване на тялото. ВНС контролира 80% от функциите на тялото и е много възприемчива към външни въздействия. Много хора днес живеят в постоянно състояние на стрес и симпатикова свръхстимулация на ВНС. Лечението настъпва след като ВНС се промени от симпатикова към парасимпатикова доминанта.Техниката Боуен катализира тази промяна – по време на сеансите често се случва пациентите бързо да заспиват или да изпадат в дълбоко отпускане. Това подсказва промяна към парасимпатиково доминиране с освобождаване стреса на дълбоко ниво. Това може да обясни защо няколко сеанси често активират оздравителния процес, когато заздравяването от травма, болест или хирургическа операция е в застой.
ТРИГЕРНИ ТОЧКИ – някои движения Боуен отчасти съвпадат с местата на свръхвъзбудимите /тригерни/ точки. Чрез отпускането на тригерните точки съществуващите болки се успокояват и мобилността на ставите и мускулната координация се подобряват.

АКУПУНКТУРНИ ТОЧКИ И МЕРИДИАНИ – повечето  Боуен движения се припокрspa26иват с акупунктурни точки и някои на практика пресичат два или три меридиана едновременно като стимулират правилното движение на енергията в тялото. Припокриването на тези две системи може да обясни силния енергетичен компонент на техниката и нейния бърз ефект.

Техниката Боуен е допълваща ортодоксалната медицина в смисъл, че усилва нейния ефект, без да се намесва в предписанията и. Въздействието на терапията е много фино и е необходимо време за пълното проявление на ефекта и. За да не се прекъсне процеса на ответната реакция в тялото е най-добре да не се предприемат други мануални или енергийни терапии няколко дни преди и след сеанс с техниката Боуен.