rosito_o@abv.bg  |  +359898987667
Follow us :-

АРОМАТЕРАПИЯ

AromatherapyВсички знаем как древните аристократи от Изтока, Египет и Рим се обграждали с уханието от безброй рози, как пълнели с розова вода фонтаните в градините и къщите си. Така те използвали великия потенциал на растителните активни вещества – ароматите да стимулират или релаксират човешкия организъм. Днес ароматерапията е пример за преоткриване на забравени през вековете знания за възстановяване на силите на организма и постигане на добро здраве и самочувствие.
ВСЯКО ЕТЕРИЧНО МАСЛО ПРИТЕЖАВА ГАЛАКТИКА ОТ КОМПОНЕНТИ, КОИТО НИКОГА НЕ БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ПРЕСЪЗДАДЕНИ ЧРЕЗ СИНТЕТИЧНИ СРЕДСТВА
Много популярна в дохристиянските култури ароматерапията е била почти напълно забравена в епохата на ранното средновековие. Интересът към нея се завръща по времето на чумната епидемия, когато се установило, че хората занимаващи се с цветя не се разболяват или оздравяват по-бързо. Оттогава интересът към тази древна лечебна практика расте и тя се развива и доусъвършенства
Човек разпознава до 4000 аромата и ги улавя на разстояние до 4 метра, чрез така наречените G протеини (белтъци-куриери). Те ги пренасят до подкоровите центрове на централния мозък, които имат директна връзка с хипоталамуса. Той е регулатор на вегетативните функции в тялото. Доказано е, че ефектът от действието на веществата, постъпващи в организма на човека по дихателен път се проявява  20 пъти по-бързо в сравнение с постъпващите през  стомашно-чревния тракт. Това е така, защото вдишвани или втривани през  кожата лечебните съставки имат директен досег с кръвта.  Скоростта на разпадане и възстановяване на G протеините при преноса на аромата е винаги еднаква и не зависи от концентрацията му във въздуха, което обяснява първото златно правило в ароматерапията:  високите дози не повишават ефективността на действие на етеричните масла.
Етеричните масла са летливи течни смеси от органични вещества, изработвани от растенията. Открити са повече от 1000 съединения, които са представители на най-различни групи въглеводороди, алкохоли, кетони, алдехиди, сложни естери, киселини,феноли. Но може би най-ценното качество на етеричните масла е, че в тях се съдържат в много висока концентрация растителни фитохормони, които постъпвайки в тялото го стимулират да произведе съответния биологичен аналог и така се явяват естествен и безвреден регулатор на хормоналния баланс.
В различните растения едни и същи компоненти се срещат в различни комбинации и съотношения. При това количествено преобладават 2-3 съединения, в зависимост от климат, почва и др. условия. Например за розовото масло това са цитронелол, нерол и гераниол. Цветът на етеричните масла силно зависи от състава: например той е син за етеричното масло от Бял равнец, а за маслото от Лавандула е слабо жълт.  Всяко етерично масло си има свой състав, композиран от природата. Това определя синергетичния ефект на аромата и специфичното биологично въздействие на маслото. Затова синтетичните аналози не влияят аналогично на организма, въпреки че имат сходен мирис. Изкуствените композиции съдържат вещества, които в природата не съществуват. Те не притежават природните съотношения, не притежават и биологична активност. В условията на експеримент те показват потискане на общата имунна реактивност и изразен общотоксичен ефект.
За човека растителните активни вещества са природни биорегулатори, които поддържат хомеостазата, резистентността, адаптацията с външната среда. Химическият състав на живия организъм е свързан с химическия състав на околната въздушна среда. Органичните съединения на етеричните масла заедно с вдишвания въздух постоянно са постъпвали в човешкия организъм и се явяват еволюционен фактор и необходимост за протичащите в него реакции . Хората се намират в непрекъснат обмен на вещества, енергия и информация и ако се откъснат от биосредата приспособителните им реакции рязко намаляват, а на клетъчно ниво се променят биорегулиращите ефекти – синтез на антиоксиданти, витамини, хормони, ензими. Излъчването от растенията на биологично активни вещества се влияе от биоритмите, например през деня и особено рано сутрин те са повече, а през нощта по-малко. Тези различни количества са се включвали през определени годишни периоди и са изиграли своята роля във формирането на физиологичните системи като са утвърдили набор от признаци, които са позволили на човек да е в хармония с природата и със себе си.spa30

Растителните активни вещества изпълняват санитарни и хигиенни функции. Те притежават висока бактерицидна активност по отношение на широк спектър микроорганизми и поддържат съотношението между въглеродния окис и кислорода, неутрализират токсични вещества, участват в радиационния фон на атмосферата.
Етеричните масла притежават изразено бактерицидно действие по отношение на различни представители на микробите. На грам-положителните и на коковите микроби влияят по-активно, отколкото на грам-отрицателните и на плочковите. Притежават и изразена антивирусна активност. Този ефект е установен при непосредственото им въздействие и индуцираното образуване на интерферон.  Доказано е, че микроорганизмите при дълъг контакт с етерични масла не си изработват устойчивост към тях, което е преимущество пред антибиотиците. Етеричните масла не предизвикват изменения в генетичния апарат на микробните клетки, т.е. не притежават мутагенно въздействие върху микробите и не способстват за селекция на нови видоизменени микроорганизми.
Етеричните масла влияят на проницаемостта на клетъчните мембрани, повишват митотическата и метаболическа активност на фибробластите, фагоцитарната активност и стимулират синтеза на ДНК.
ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ:

 • Прекисното окисление на липидите – като мощни антиоксиданти те превъзхождат известния антиоксидант „бета-йонол“

 • АТФ в еритроцитите – способстват за възстановяване на акумулираната в клетките енергия

 • Свободната енергия в еритроцитите – повишават ефективността и икономичността на енергия на клетката и стимулират окислително-редукционните процеси в нея

 • Мембраните на клетките – стабилизират мембранните структури

 • Показателите на липидния обмен – присъствието на растителни активни  биорегулатори възпрепятства развитието на атеросклероза

 • Йоните на калия и трансмембранния потенциал – отсъствието на растително-активни вещества се съпровожда с намаление на проницаемостта на мембраните за йоните на калия и трансмембранния потенциал

  Доказано е, че линалилацетат, компонент на етеричните масла от Лавандула, Кориандър, Салвия и други притежава изразено спазмолитично действие. Евгенол, съдържащ се в етеричните масла от Босилек и Карамфил е стимулатор на митоза, а тимол, съставка на маслото от Мащерка има бактерицидни свойства с широк спектър на действие. Азулените, които се намират в етеричното масло от Лайка и Бял равнец имат противоалергично, бактериостатично и противоканцерогенно действие. Те участват във фотохимически реакции и са способни да поглъщат светлинна енергия. Въпреки това в ароматерапията се предпочита маслата да се използват в природен вид, тъй като всеки компонент е буква от думата, без която тя губи смисъла си.

  Въвеждането на ароматни вещества през кожата е начин да се съчетаят две действия на етеричните масла – ароматерапевтични и козметични. В зависимост от дебелината на подкожния слой мазнини проникването на биологично активните съставки може да бъде от минути да часове. При това веществата директно попадат в организма без да взаимодействат със слюнка, сокове, ензими и др. На това се дължи и бързия им терапевтичен ефект и веднъж попаднали в тялото  те изменят емоционалното му състояние и различни физиологични параметри – сърцебиене, мускулен и съдов тонус и други биохимични процеси.

  aroma3

  В днешно време всеки човек е подложен на действието на неблагоприятни екологични фактори и изпитва недостиг от активни растителни вещества. Компонентите на етеричните масла, явявайки се изходни продукти за образуване на много биологично-активни вещества или промеждутъчни продукти на биосинтеза попълват този дефицит (някои терпеноиди са предшественици на феромоните). Съдържащите се в нищожни количества съставки придават много ценни свойства на етеричните масла като обезпечават тяхната многофункционалност. Действието на основните и второстепенните компоненти определя сумарния ефект на съвместното им действие.